lv
1
2

3
 
KMzimols-CMYK-02
iiac logo small1


2


3
4 5

17.06.2014


Laikraksti „Hallo, Latvija!” – palīgs trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošinātu viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” no šā gada aprīļa līdz jūnijam īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija – 2014!”.

Projekta laikā ir izdoti trīs 2014.gada avīžu „Hallo, Latvija!” numuri, tādējādi palīdzot trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus Latvijā un atvieglojot viņu integrāciju sabiedrībā.

Lasīt tālāk ...1


2


3
4 5

19.05.2014

Trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus aicina uz bezmaksas konsultācijām un informatīvajiem pasākumiem

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2014!” ietvaros aicina trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus, nepilsoņus uz bezmaksas konsultatīvajiem un informatīvajiem pasākumiem, kā arī uz individuālajām konsultācijām ar juristu, psihologu, latviešu valodas un IT speciālistiem, trešo valstu valstspiederīgo pārstāvi.

Pasākumu laikā tiks apskatīti aktuāli Latvijas likumdošanas jautājumi, kā arī būs iespēja debatēt par sabiedrībā aktuālām tēmām.

Lasīt tālāk ...1


2


3
4 5

07.05.2014

Ar projekta „Hallo, Latvija - 2014!” palīdzību uzlabos trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” no šā gada aprīļa līdz jūnijam īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija – 2014!”.

Projekta mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un nodrošināt pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā un pirms ieceļošanas, īstenojot informatīvus un konsultāciju pasākumus, īpaši mazaizsargātām mērķgrupām no lauku rajoniem,  kā arī organizējot sabiedrību saliedējošus pasākumus, kuros piedalās trešo valstu valstspiederīgie un vietējie iedzīvotāji.

Lasīt tālāk ...